اعلانات سایت

پرسشنامه سیمای زندگی دانشجویان

پرسشنامه سیمای زندگی دانشجویان

از محمدجواد رضائي در
Number of replies: 0
از کلیه دانشجویان ورودی 1396 و 1397درخواست می شود تا پرسشنامه زیر را تکمیل نمایند.
https://porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi