اعلانات سایت

اعلانات و خبرهای عمومی
List of discussions. Showing 12 of 12 discussions
  مباحثه شروع‌کنندهٔ مباحثه تعداد مطالب آخرین مطلب Created  
رعایت موارد زیر الزامی است
عکس محمدجواد رضائي
محمدجواد رضائي
0 سه‌شنبه، 8 مهر 1399، 10:18 صبح
اطلاعیه امور مالی در خصوص بدهی دانشجویان نوبت دوم (شبانه)
عکس محمدجواد رضائي
محمدجواد رضائي
0 پنج‌شنبه، 22 مهر 1400، 5:58 عصر
راه های دریافت آخرین اخبار
عکس محمدجواد رضائي
محمدجواد رضائي
0 پنج‌شنبه، 5 خرداد 1401، 2:05 عصر
پرسشنامه سیمای زندگی دانشجویان
عکس محمدجواد رضائي
محمدجواد رضائي
0 دوشنبه، 16 خرداد 1401، 10:13 صبح
نحوه ارتباط با پشتیبانی و درخواست راهنمایی
عکس محسن یوسفی
محسن یوسفی
0 سه‌شنبه، 26 فروردین 1399، 8:10 عصر
انجام تست و کارهای غیر ضروری خارج از ساعات پیک
عکس محسن یوسفی
محسن یوسفی
0 جمعه، 29 فروردین 1399، 11:27 عصر
رعایت نکات زیر برای ورود موفق اساتید و دانشجویان توصیه می شود
عکس محسن یوسفی
محسن یوسفی
0 یکشنبه، 31 فروردین 1399، 7:22 صبح
اطلاعیه جهت ورود به سامانه
عکس محمدجواد رضائي
محمدجواد رضائي
0 جمعه، 28 شهریور 1399، 9:12 عصر
اطلاعیه تسویه حساب بدهی مالی
عکس محسن یوسفی
محسن یوسفی
0 دوشنبه، 27 بهمن 1399، 11:05 صبح
دومین جشنواره پیشرفت دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند
عکس محمدجواد رضائي
محمدجواد رضائي
0 پنج‌شنبه، 20 آبان 1400، 11:46 عصر
اطلاعیه مهم
عکس محمدجواد رضائي
محمدجواد رضائي
0 یکشنبه، 23 آبان 1400، 12:49 عصر
ارزشیابی اساتید نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
عکس محمدجواد رضائي
محمدجواد رضائي
0 یکشنبه، 28 آذر 1400، 10:50 صبح